Thursday, March 2, 2017

HARTINI


SOLD OUT
RARE COLLECTION
HARTINI - AZIZ AFKAR
Terbitan CESB
Cetakan Pertama 1994
(kondisi cun!) 

Setiap pembaca, baik pembaca yang bersikap membaca untuk keseronokan dan untuk penelitian, mahupun pembaca yang bersikap membaca untuk penelitian tanpa keseronokan, tidak akan terlepas dari sikap dan peranan golongan perosak, dan juga sikap serta peranan golongan yang baik. Itulah garis pokok yang akan mengikat kita dalam buku ini. Dan satu hal yang pasti, bahawa penemuan kunci kesimpulan sikap watak akan mudah terlaksana sebab setiap pelaku sudah memenuhi fungsinya dengan sempurna ~ Arena Wati, K.L. (1967: vii)

No comments: